Voor Huidige Leden

Met het aangaan van het lidmaatschap heeft u aangegeven zich te houden aan de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en diverse andere regels en voorwaarden. Om deze documenten nog eens in te zien:  klik hier.

We wijzen erop dat aan leden kan worden gevraagd mee te helpen bij ‘klussen’ binnen de Vereniging.

Prijzen voor leden

– Zomerligplaats aan de steiger: voor de prijzen: klik hier.
– Plaats op het Jollenveld: voor de prijzen: klik hier.
– Winterberging en overwinteren: voor de prijzen: klik hier.
– Liften voor winterberging: voor de prijzen: klik hier.

Winterberging en Overwinteren

Leden met een (lig)plaats kunnen gebruikmaken van onze diverse mogelijkheden tot winterberging of overwinteren: voor meer informatie klikt U hier.

Er is een wachtlijst voor alle maten schepen. Aan het eind van het vaarseizoen kunnen we pas bepalen of er voor u een plaats voor winterberging of overwinteren beschikbaar is. Het heeft niet veel zin vóór die tijd te informeren naar de beschikbaarheid van plaatsen. Het beste kunt u het Aanvraagformulier invullen om op de wachtlijst te komen.

Het Bestuur stelt de dagen vast waarop alle boten worden ‘gelift’ om in de winterberging te kunnen.

U dient zelf zorg te dragen voor materiaal om uw boot op te plaatsen: bokken, trailer, wagen en dergelijke. De Commissie Winterberging wil die vooraf goedkeuren.

Schade – in welke vorm dan ook – ontstaan bij het liften, tijdens het takelen, het verplaatsen, het in en uit het water halen alsmede het plaatsen op bokken et cetera is voor uw eigen risico.

Voor grote onderhoudswerkzaamheden heeft u schriftelijke toestemming nodig, welke na beoordeling door de winterbergingscommissaris wordt afgegeven. De grote onderhoudswerkzaamheden meldt u aan op het aanvraagformulier winterberging.

De eerste aanvraag voor winterberging of overwinteren doet u met het Aanvraagformulier.

Winterberging of overwinteren verlengen

De aanvraag voor winterberging of overwinteren dient u elk jaar voor 1 mei te verlengen middels het Aanvraagformulier.

Wijzigingen

Wijzigingen (bijvoorbeeld nieuw e-mailadres, andere boot) kunt u aangeven via de Contactpagina.

Lidmaatschap opzeggen

Indien u het lidmaatschap wilt beëindigen dient u vóór 1 december op te zeggen.

Klussen

In de jachthaven is het niet toegestaan klussen aan (de buitenkant van) uw schip uit te voeren.

Aan het Bestuur kunt u toestemming vragen dergelijke klussen in of nabij de winterberging uit te voeren, neem hiervoor contact op met de Commissaris Winterberging.

 

Vragen om informatie kunnen niet altijd worden beantwoord door onze Havenmeester of door ons Grand Café. Om die reden hebben wij op deze pagina zoveel mogelijk informatie ter beschikking gesteld over onze jachthaven en vereniging. Heeft u meer vragen ? Bel dan niet met de Havenmeester of ons Grand Café, maar neem contact op met het Bestuur via de Contactpagina.