Voor Nieuwe Leden

De Zeil- en Motorbootvereniging Deventer heeft een schitterende, betaalbare jachthaven met een gezellige vereniging.

Wachtlijst

De belangstelling is groot om lid te worden én een (lig)plaats te krijgen in onze jachthaven. Er is een wachtlijst voor alle maten schepen. In het begin van het jaar kunnen we pas bepalen of er voor u een ligplaats beschikbaar is. Het heeft niet veel zin vóór die tijd te informeren naar de beschikbaarheid van ligplaatsen. Het beste kunt u het Aanvraagformulier invullen om op de wachtlijst te komen.

Lid worden

De ligplaats en het lidmaatschap van de vereniging zijn gekoppeld: u wordt pas lid als er een (lig)plaats voor u beschikbaar is. Daarvoor doet u eerst een aanvraag voor lidmaatschap met een (lig)plaats.

Met het aangaan van het lidmaatschap dient u zich te houden aan de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en diverse andere regels en voorwaarden. Om deze documenten in te zien:  klik hier.

We wijzen erop dat aan leden kan worden gevraagd mee te helpen bij ‘klussen’ binnen de Vereniging.

1. Zomerligplaats aan een steiger

De lengte en breedte van uw boot bepalen de maat van de box waar u voor in aanmerking komt. Er zijn verschillende boxmaten: tot 6 m, tot 8 m, 8-9 m, 9-12 m, 10-12 m en 12-15 m. Voor bepaalde boxmaten is meer belangstelling dan voor andere, dat heeft invloed op de wachttijd. In het begin van het jaar wordt bepaald welke boxen beschikbaar komen voor nieuwe leden.

Voor de prijzen: klik hier.

2. Plaats op het Jollenveld

Op ons afsluitbare Jollenveld kunnen met name voor de jeugd kleine trailerbare boten en bijboten worden gestald.

Voor de prijzen: klik hier.

Aanvragen Lidmaatschap met vaste Ligplaats

Het aanvraagformulier vindt u hier.

Wijzigingen

Wijzigingen (bijvoorbeeld nieuw e-mailadres, andere boot) kunt u aangeven via de Contactpagina.

Lidmaatschap opzeggen

Indien u het lidmaatschap wilt beëindigen dient u vóór 1 december op te zeggen.

Trailerhelling

De trailerhelling kunt u ook gebruiken zonder lid te worden.
Voor meer informatie: klik hier.

 

We ontmoeten U graag in onze verenigingshaven !

Vragen om informatie kunnen niet altijd worden beantwoord door onze Havenmeester of door ons Grand Café. Om die reden hebben wij op deze pagina zoveel mogelijk informatie ter beschikking gesteld over onze jachthaven en vereniging. Heeft u meer vragen ? Bel dan niet met de Havenmeester of ons Grand Café, maar neem contact op met het Bestuur via de Contactpagina.