Nieuws

Beëindiging samenwerking tussen ZMVD en restaurant Bass


Deventer 11 augustus 2023

Zoals de afgelopen week in diverse (social) media kanalen te lezen was, is de samenwerking met restaurant Bass om meerdere redenen door het bestuur van ZMVD beëindigd, wat concreet voor leden en passanten inhoudt, dat Bass in augustus en september 2023 aangepaste openingstijden en menusuggesties biedt. Voor de juiste tijden en het menu verwijzen wij naar de website van Bass: https://www.bassdeventer.nl/

Mocht u onverhoopt niet terecht kunnen bij Bass, kan het havenmeesterteam behulpzaam zijn bij het vinden van restaurants in de nabije omgeving.

Onoverbrugbare verschillen
Reeds tijdens de ledenvergadering in april 2023 heeft het bestuur aan haar leden gemeld dat het huidige contract met Bass niet verlengd zou worden. Ook met Bass zelf zijn in een vroegtijdig stadium meerdere gesprekken gevoerd over het horecaconcept binnen de watersportvereniging. Dat het contract met Bass niet verlengd wordt kan derhalve geen verrassing zijn.

ZMVD kent als watersportvereniging een lang en succesvol bestaan. Vanaf de oprichting in 1941 heeft de vereniging zich gestaag ontwikkeld dankzij veel enthousiasme, inzet, passie en investeringen door de leden. In de loop de jaren hebben veel besturen, havenmeesters en vrijwilligers hun beste beentje vrijwillig voor gezet om deze watersportvereniging uit te bouwen tot de bloeiende vereniging die deze anno 2023 is. Een aantal jaren geleden was de bouw van het nieuwe clubschip (in Deventer tegenwoordig bekend als hét terras van Bass) wel de bekroning op vele jaren 100% vrijwillige inzet door de leden van de vereniging.

Het ZMVD ‘clubschip’, wat tegenwoordig dé locatie is waar horecaondernemer Bass zijn clientèle verwelkomt, was tot de komst van Bass een échte leden accommodatie met horeca die primair voor waterrecreanten bedoeld was. Ter verduidelijking, deze prachtige accommodatie is eigendom van de stichting van Stichting de Waterlijn. De stichting bestaat uit drie verenigingen. De ZmvD, Daventre Portu en DWV. Alle 3 aangesloten verenigingen hebben bijgedragen aan het opbouwen van de jachthaven en de unieke faciliteiten. ZMVD is de trotse huurder van deze verenigingsaccomodatie.

Onze haven kreeg in de loop der jaren een goede naam in de watersportwereld, wat niet in de laatste plaats te danken was aan de horeca en de gezellige plek voor waterrecreanten. Onze leden en passanten die van heinde en verre kwamen, waren altijd welkom in ons clubschip en konden altijd terecht voor een lekker hapje en drankje. Voor ons als vereniging zijn onze leden en passanten de belangrijkste doelgroep.

Helaas is gedurende de samenwerking herhaaldelijk gebleken, dat er voor leden en passanten geen plek was op het terras van Bass. Het openbare karakter van Bass en de clientèle van buitenaf maakte dat onze leden en passanten te horen kregen dat ze niet terecht konden zodat ze elders in Deventer op zoek moesten naar een restaurant. Gedurende diverse gesprekken tussen het bestuur van ZMVD en Bass, om er toch weer een fijne plek van te maken waar ook plek was voor waterrecreanten, werd duidelijk dat er zodanige verschillen waren op de visie van horeca binnen een watersportvereniging, dat deze in feite onoverbrugbaar bleken. Het huidige openbare karakter van onze verenigingsaccommodatie is voor het bestuur het belangrijkste punt voor deze koerswijziging. Het niet beschikbaar hebben van plekken voor onze waterrecreanten terwijl onze accommodatie is gevuld met klandizie van buitenaf is niet uit te leggen aan leden en passanten.

De waterrecreant centraal in Deventer jachthaven
Het bestuur betreurt evenzeer dat de samenwerking met Bass niet tot het beoogde resultaat heeft geleid. Veel liever had ook het bestuur gezien dat er op deze prachtige locatie aan het water, in feite het mooiste terras van Deventer, plek genoeg zou zijn voor waterrecreanten en overige clientèle. Temeer omdat ZMVD als vereniging zelf ook flink heeft geïnvesteerd – zowel in tijd als middelen - in dit nieuwe horecaconcept. Kosten noch moeite zijn gespaard om er samen een succes van te maken. It takes two to tango. De liefde en passie voor horeca is een ding, maar voor horeca binnen een watersportvereniging is toch nog wat anders.
Uiteraard is er het bestuur veel aan gelegen om de accommodatie met een volwaardig horecaconcept weer toegankelijk te maken, primair voor onze waterrecreanten en uiteraard, als er plek over is, voor iedereen van buitenaf die deze plek, net als ZMVD , de mooiste plek aan de IJssel vindt.

Wij willen langs deze weg onze waardering uitspreken voor Bass en haar team voor de goede zorgen de afgelopen 2 jaar.


Hanze Havendag op 27 mei 2023:
Trailerhelling is op 27 mei beperkt geopend.

Beste hellinggebruikers,

In verband met de diverse nautische activiteiten op de speciale Havendag op 27 mei tussen 10:00-17:00 uur in de Jachthaven, is de helling tot 9.30 uur te gebruiken. Daarna is de helling dicht tot 17.30 uur, dit om veiligheidsredenen.

Dank voor uw begrip.
Even voorstellen:
De havenmeesters van Jachthaven Deventer

Deventer mei 2023- In onze mooie gastvrije haven heet het team van havenmeesters onder leiding van Huub en Wilma jullie tijdens het vaarseizoen van harte welkom. Op de foto van links naar rechts: Wilma, Max, Huub en Wil (Marieke was helaas bij het maken van deze foto verhinderd).

Wilma en Huub wonen op hun ark 'de Avontuur' direct naast het havenkantoor. De kans is groot dat je ze op de steigers of in het havenkantoor persoonlijk aantreft; bij afwezigheid helpt één van de hulphavenmeesters je graag... bijvoorbeeld met het aanleggen, het toewijzen van een ligplaats, het innen van de liggelden en ze maken je ook graag wegwijs als het gaat om boodschappen, brandstof of een bezoekje aan Deventer.

Zeilles in Deventer
Wil jij leren zeilen? Of ken je iemand die dat zou willen leren? Goed nieuws! Bij ZMvD in Deventer hebben we nog plek voor beginnende zeilers van ca. 10-14 jaar voor de zomerlessen. Deze beginnen op zondag 14 mei a.s.
Je krijgt les in een Pico, een 1- of 2 mans boot die voldoende stabiel is om te leren zeilen en die zeker ook met wat hardere wind uitdaging biedt voor meer ervaren zeilers. Als je de basis onder de knie hebt, kun je doorstromen naar de Splash, Laser of Bahia.
Interesse? Laat het ons weten via zeilen@jachthavendeventer.nl . We nemen dan contact met je op.
Oh ja...als je je nu aanmeldt, is de eerste les gratis en vrijblijvend!
Hanze Haven Dag op 27 mei 2023 in Jachthaven Deventer
Deze speciale nautische Hanze Haven Dag 2023 zal plaats gaan vinden op 27 mei a.s. van 10.00 -17.00 uur. Op deze dag worden tal van activiteiten in de Jachthaven georganiseerd en presenteren diverse verenigingen hun activiteiten aan het publiek.
Alvast een tipje van de sluier: kom kijken naar spectaculaire shows van het Flyboard Team Nederland; kom mee varen met de diverse rondvaartboten in de haven. Doe mee aan een roeiclinic van Roeivereniging Daventria. Of probeer een keer te suppen, op een van de megasups.

Wil je alles weten over elektrisch varen?
Tijdens de #hanzehavendag op 27 mei a.s. in de Jachthaven van Deventer krijg je antwoord op al je vragen.
Fabrikant Propel is op deze dag aanwezig met de Propel S1 10kw buitenboord. Propel streeft er naar om elektrisch varen betaalbaar en toegankelijk te maken voor een groot publiek. Om zo een uitstootvrije en schone mobiliteit op waterwegen in een stroomversnelling te brengen.
De nieuwste motoren staan uitgestald op 27 mei, en... je kunt een gratis proefvaart maken. Hoe leuk is dat!
Kom je ook proefvaren?
Toegang is gratis.

Klik hier voor het programma