Winterberging en Overwinteren

Wij bieden onze leden diverse mogelijkheden voor winterberging of overwinteren in de jachthaven.

De mogelijkheden zijn:

  1. ‘De Loods’: overdekte winterberging;
  2. ‘Het Buitenterrein’: niet-overdekte winterberging;
  3. ‘De Punt’: niet-overdekte winterberging;
  4. ‘Aan de Kant’: in het water overwinteren, aan de kant bij 2/ of 3/;
  5. ‘De Jachthaven’: in het water overwinteren, aan de steiger in de jachthaven.

‘De Loods’: overdekte winterberging

In onze loods kunnen schepen overdekt de winter doorbrengen. Schepen kunnen met onze botenlift uit het water worden gehaald en in de loods gebracht. De beperkingen van de botenlift zijn : maximaal 8 ton en maximaal 10 meter. Schepen op een trailer kunnen ook in de loods worden geplaatst. De ruimte in de loods is beperkt. U dient zelf zorg te dragen voor materiaal om uw boot op te plaatsen : bokken, trailer, wagen en dergelijke. De Commissie Winterberging wil die vooraf goedkeuren. De Vereniging stelt de data vast waarop de schepen in de loods worden geplaatst, en waarop ze er uit worden gehaald.

‘Het Buitenterrein’: niet-overdekte winterberging

Bij de locatie van onze loods kunnen schepen worden gestald op het buitenterrein. De beperkingen van de botenlift zijn : maximaal 8 ton en maximaal 10 meter. Schepen op een trailer kunnen ook op het buitenterrein worden geplaatst. De ruimte op het buitenterrein is beperkt. U dient zelf zorg te dragen voor materiaal om uw boot op te plaatsen : bokken, trailer, wagen en dergelijke. De Commissie Winterberging wil die vooraf goedkeuren. De Vereniging stelt de data vast waarop de schepen op het buitenterrein worden geplaatst en er af worden gehaald.

‘De Punt’: niet-overdekte winterberging

Schepen die niet met onze botenlift kunnen worden gelift en niet trailerbaar zijn kunnen terecht op een apart terrein. Daarvoor wordt een mobiele kraan ingehuurd die de schepen op het terrein lift. De ruimte op dit terrein is beperkt. U dient zelf zorg te dragen voor materiaal om uw boot op te plaatsen : bokken, trailer, wagen en dergelijke. De Commissie Winterberging wil die vooraf goedkeuren. De Vereniging regelt de kraan en stelt de data vast waarop de schepen op het terrein worden geplaatst en er af worden gehaald.

‘Aan de Kant’: in het water overwinteren

Bij de Punt en het Buitenterrein kan uw schip aan de kade in het water overwinteren. Dat geldt alleen voor uw schip: uzelf moet elders overwinteren, bewoning is niet toegestaan!

‘De Jachthaven’: in het water overwinteren

Uw schip kan overwinteren in de jachthaven. Dat geldt alleen voor uw schip: uzelf moet elders overwinteren, bewoning is niet toegestaan!
Tegen betaling is stroom beschikbaar, het drinkwater op de steiger is afgesloten. Het sanitair is afgesloten, er is één toilet toegankelijk.

Prijzen voor leden

– Winterberging en overwinteren: voor de prijzen: klik hier.
– Liften voor winterberging: voor de prijzen: klik hier.

Gang van Zaken

Het Bestuur stelt de dagen vast waarop alle boten worden ‘gelift’ om in de winterberging te kunnen.

U dient zelf zorg te dragen voor materiaal om uw boot op te plaatsen: bokken, trailer, wagen en dergelijke. De Commissie Winterberging wil die vooraf goedkeuren.

Schade – in welke vorm dan ook – ontstaan bij het liften, tijdens het takelen, het verplaatsen, het in en uit het water halen alsmede het plaatsen op bokken et cetera is voor uw eigen risico.

Voor grote onderhoudswerkzaamheden heeft u schriftelijke toestemming nodig, welke na beoordeling door de winterbergingscommissaris wordt afgegeven. De grote onderhoudswerkzaamheden meldt u aan op het Aanvraagformulier Winterberging.

Vrijwilligers

Deze service is alleen mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers van onze vereniging.

Wachtlijst

Er is een wachtlijst voor alle maten schepen. Aan het eind van het vaarseizoen kunnen we pas bepalen of er voor u een plaats voor winterberging of overwinteren beschikbaar is. Het heeft niet veel zin vóór die tijd te informeren naar de beschikbaarheid van plaatsen. Het beste kunt u het Aanvraagformulier invullen om op de wachtlijst te komen.

Winterberging of overwinteren aanvragen

De eerste aanvraag voor winterberging of overwinteren doet u met het Aanvraagformulier.

Winterberging of overwinteren verlengen

De aanvraag voor winterberging of overwinteren dient u elk jaar voor 1 mei te verlengen middels het Aanvraagformulier.