Vereniging

De Vereniging bestaat sinds september 1941, zij is in de oorlog ontstaan door behoefte aan ligplaatsen voor wat zeil- en motorboten, die niet bij de 3 kanoverenigingen terecht konden. De Vereniging droeg toen de naam ‘Zeilbond voor Deventer en Omstreken’.

In 1951 kwamen de vereniging op een locatie aan de Rembrandtkade te Deventer terecht, in een zandgat dat ontstond door zandwinning ten behoeve van de achtergelegen woonwijk. Deze haven bestaat niet meer.

Vanwege het project ‘Ruimte voor de rivier’ is in 2014 een nieuwe jachthaven aangelegd, wederom aan de Rembrandtkade te Deventer, maar nu op een andere plek. Sindsdien beschikken we over een schitterende jachthaven met 220 ligplaatsen, een ruim opgezet jollenveld voor trailerboten, een trailerhelling en een winterberging.

De Vereniging wordt volledig door vrijwilligers bestuurd. De groei en bloei van de Vereniging is grotendeels ontstaan door zelfwerkzaamheid van de leden. De Vereniging is actief met het organiseren van jeugdzeilcursussen, feestavonden, cursussen voor het Vaarbewijs en dergelijke.