Voor Huidige Leden

Met het aangaan van het lidmaatschap heeft u aangegeven zich te houden aan de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en diverse andere regels en voorwaarden. Om deze documenten nog eens in te zien:  klik hier.

We wijzen erop dat aan leden kan worden gevraagd mee te helpen bij ‘klussen’ binnen de Vereniging.

Winterberging en Overwinteren

Leden met een ligplaats kunnen gebruikmaken van onze diverse mogelijkheden tot winterberging of overwinteren: voor meer informatie klikt U hier. Er is een wachtlijst voor de meeste maten schepen.

Prijzen voor leden

– Zomerligplaats aan de steiger: voor de prijzen: klik hier.
– Plaats op het Jollenveld: voor de prijzen: klik hier.
– Winterberging en overwinteren: voor de prijzen: klik hier.
– Liften voor winterberging: voor de prijzen: klik hier.
– Lid zonder ligplaats: voor de prijzen: klik hier

Wijzigingen

Wijzigingen (bijvoorbeeld nieuw e-mailadres, andere boot) kunt u aangeven via het Wijzigings- en Opzeggingsformulier.

Lidmaatschap opzeggen

Indien u het lidmaatschap wilt beëindigen dient u vóór 1 december op te zeggen, dat kan middels het Wijzigings- en Opzeggingsformulier.

 

Vragen om informatie kunnen niet altijd worden beantwoord door onze Havenmeester of door ons Grand Café. Om die reden hebben wij op deze pagina zoveel mogelijk informatie ter beschikking gesteld over onze jachthaven en vereniging. Heeft u meer vragen ? Bel dan niet met de Havenmeester of ons Grand Café, maar neem contact op met het Bestuur via dit formulier.