Voor Huidige Leden

Met het aangaan van het lidmaatschap heeft u aangegeven zich te houden aan de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en diverse andere regels en voorwaarden. Om deze documenten nog eens in te zien:  klik hier.

We wijzen erop dat aan leden kan worden gevraagd mee te helpen bij ‘klussen’ binnen de Vereniging.

Winterberging en Overwinteren

Leden met een ligplaats in de haven kunnen gebruikmaken van onze diverse mogelijkheden tot winterberging of overwinteren. Voor meer informatie klikt U hier. Er is slechts beperkte ruimte.

Prijzen voor leden

Voor de prijzen klikt u hier.

Wijzigingen

Wijzigingen (bijvoorbeeld een nieuw e-mailadres, of een andere boot) kunt u aangeven via het wijzigings- en opzeggingsformulier.

Lidmaatschap opzeggen

Indien u het lidmaatschap wilt beëindigen dient u vóór 1 december op te zeggen. Dat kan middels het wijzigings- en opzeggingsformulier.