Voor Donateurs

We nodigen u gaarne uit donateur te worden.

Donateurs hebben recht op toegang tot de vereniging en haar activiteiten, maar geen recht op het gebruik van faciliteiten en eigendommen van de vereniging

Donateurs betalen – in 2020 – € 30 per jaar.

Aanvragen Donateurschap

U kunt donateurschap aanvragen middels het Aanvraagformulier Donateurschap.

Donateurschap opzeggen

Indien u het donateurschap wilt beëindigen dient u vóór 1 december op te zeggen, dat kan middels het Wijzigings- en Opzeggingsformulier.