Donateurs

Draagt u de vereniging een warm hart toe, maar heeft u geen boot in onze vereniging? Dan nodigen wij u graag uit om donateur te worden!

Donateurs hebben recht op toegang tot de vereniging en haar activiteiten, maar geen recht op het gebruik van faciliteiten en eigendommen van de vereniging.

Donateurs betalen € 30 per jaar ( meer mag natuurlijk!).

Aanvragen Donateurschap

U kunt het donateurschap aanvragen middels het aanvraagformulier donateurs.

Donateurschap opzeggen

Indien u het donateurschap wilt beëindigen dient u vóór 1 december op te zeggen. Dat kan middels het wijzigings- en opzeggingsformulier.