Voor Nieuwe Leden

De Zeil- en Motorbootvereniging Deventer heeft een schitterende, betaalbare jachthaven met een gezellige vereniging.

Wachtlijst

De belangstelling is groot om lid te worden én een (lig)plaats te krijgen in onze jachthaven. Er is een wachtlijst voor alle maten schepen. In het begin van het jaar kunnen we pas bepalen of er voor u een ligplaats beschikbaar is. Het heeft geen zin vóór die tijd te informeren naar de beschikbaarheid van ligplaatsen. Het beste kunt u het Aanvraagformulier invullen om op de wachtlijst te komen.

Lidmaatschap met vaste ligplaats

Een ligplaats is gekoppeld aan lidmaatschap van de vereniging. Daartoe dient u een aanvraag in voor lidmaatschap met een vaste ligplaats. Wanneer een ligplaats voor u beschikbaar komt gaat uw lidmaatschap in.
U betaalt dan :
– eenmalig entreegeld;
– jaarlijks contributie;
– jaarlijks liggeld.
Het liggeld is inclusief water, elektriciteit, wifi en het gebruik van het sanitair.

1. Zomerligplaats aan een steiger

De lengte en breedte van uw boot bepalen de maat van de box waar u voor in aanmerking komt. Er zijn verschillende boxmaten: tot 6 m, tot 8 m, 8-9 m, 9-12 m, 10-12 m en 12-15 m. Voor bepaalde boxmaten is meer belangstelling dan voor andere, dat heeft invloed op de wachttijd. In het begin van het jaar wordt bepaald welke boxen beschikbaar komen voor nieuwe leden.

Voor de prijzen: klik hier.

2. Plaats op het Jollenveld

Op ons afsluitbare Jollenveld kunnen met name voor de jeugd kleine trailerbare boten en bijboten worden gestald.

Voor de prijzen: klik hier.

Winterberging en Overwinteren

Leden met een ligplaats kunnen gebruikmaken van onze diverse mogelijkheden tot winterberging of overwinteren: voor meer informatie klikt U hier. Er is een wachtlijst voor bepaalde maten schepen.

Aanvragen Lidmaatschap met vaste Ligplaats

U kunt lidmaatschap aanvragen middels het Aanvraagformulier Lidmaatschap met vaste Ligplaats.

Met het aangaan van het lidmaatschap dient u zich te houden aan de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en diverse andere regels en voorwaarden. Om deze documenten in te zien:  klik hier.

We wijzen erop dat aan leden kan worden gevraagd mee te helpen bij ‘klussen’ binnen de Vereniging.

Lidmaatschap zonder vaste ligplaats

Draagt u de ZMvD een warm hart toe en heeft u geen ligplaats nodig, dan kunt u lid worden zonder een ligplaats.
U heeft toegang tot de vereniging en haar activiteiten, en u kunt gebruik maken van de faciliteiten van de jachthaven.
U betaalt dan jaarlijks contributie.

Voor de prijzen: klik hier.

U kunt lidmaatschap aanvragen middels het Aanvraagformulier Lidmaatschap zonder vaste Ligplaats.

Met het aangaan van het lidmaatschap dient u zich te houden aan de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en diverse andere regels en voorwaarden. Om deze documenten in te zien:  klik hier.

We wijzen erop dat aan leden kan worden gevraagd mee te helpen bij ‘klussen’ binnen de Vereniging.

Wijzigingen

Wijzigingen (bijvoorbeeld nieuw e-mailadres, andere boot) kunt u aangeven via de Wijzigings- en Opzeggingsformulier.

Lidmaatschap opzeggen

Indien u het lidmaatschap wilt beëindigen dient u vóór 1 december op te zeggen, dat kan middels het Wijzigings- en Opzeggingsformulier.

Trailerhelling

De trailerhelling kunt u ook gebruiken zonder lid te worden.
Voor meer informatie: klik hier.

We ontmoeten U graag in onze verenigingshaven !

Vragen om informatie kunnen niet altijd worden beantwoord door onze Havenmeester of door ons Grand Café. Om die reden hebben wij op deze pagina zoveel mogelijk informatie ter beschikking gesteld over onze jachthaven en vereniging. Heeft u meer vragen ? Bel dan niet met de Havenmeester of ons Grand Café, maar neem contact op met het Bestuur via dit formulier.