Winterberging en Overwinteren

Wij bieden onze leden diverse mogelijkheden voor winterberging of overwinteren in de jachthaven.

De mogelijkheden zijn:

  1. ‘De Loods’: overdekte winterberging;
  2. ‘Het Buitenterrein’: niet-overdekte winterberging;
  3. ‘De Punt’: niet-overdekte winterberging;
  4. ‘Aan de Kant’: in het water overwinteren, aan de kant bij 2/ of 3/;
  5. ‘De Jachthaven’: in het water overwinteren, aan de steiger in de jachthaven.

‘De Loods’: overdekte winterberging

In onze loods kunnen schepen overdekt de winter doorbrengen. Schepen kunnen met onze botenlift uit het water worden gehaald en in de loods gebracht. De beperkingen van de botenlift zijn : maximaal 8 ton en maximaal 10 meter. Schepen op een trailer kunnen ook in de loods worden geplaatst. De ruimte in de loods is beperkt. U dient zelf zorg te dragen voor materiaal om uw boot op te plaatsen : bokken, trailer, wagen en dergelijke. De Commissie Winterberging wil die vooraf goedkeuren. De Vereniging stelt de data vast waarop de schepen in de loods worden geplaatst, en waarop ze er uit worden gehaald.

‘Het Buitenterrein’: niet-overdekte winterberging

Bij de locatie van onze loods kunnen schepen worden gestald op het buitenterrein. De beperkingen van de botenlift zijn : maximaal 8 ton en maximaal 10 meter. Schepen op een trailer kunnen ook op het buitenterrein worden geplaatst. De ruimte op het buitenterrein is beperkt. U dient zelf zorg te dragen voor materiaal om uw boot op te plaatsen : bokken, trailer, wagen en dergelijke. De Commissie Winterberging wil die vooraf goedkeuren. De Vereniging stelt de data vast waarop de schepen op het buitenterrein worden geplaatst en er af worden gehaald.

‘De Punt’: niet-overdekte winterberging

Schepen die niet met onze botenlift kunnen worden gelift en niet trailerbaar zijn kunnen terecht op een apart terrein. Daarvoor wordt een mobiele kraan ingehuurd die de schepen op het terrein lift. De ruimte op dit terrein is beperkt. U dient zelf zorg te dragen voor materiaal om uw boot op te plaatsen : bokken, trailer, wagen en dergelijke. De Commissie Winterberging wil die vooraf goedkeuren. De Vereniging regelt de kraan en stelt de data vast waarop de schepen op het terrein worden geplaatst en er af worden gehaald.

‘Aan de Kant’: in het water overwinteren

Bij de Punt en het Buitenterrein kan uw schip aan de kade in het water overwinteren. Dat geldt alleen voor uw schip: uzelf moet elders overwinteren, bewoning is niet toegestaan!

De Jachthaven’: in het water overwinteren

Uw schip kan overwinteren in de jachthaven. Dat geldt alleen voor uw schip: uzelf moet elders overwinteren, bewoning is niet toegestaan!
Tegen betaling is stroom beschikbaar, het drinkwater op de steiger is afgesloten. Het sanitair is afgesloten, er is één toilet toegankelijk.

Vrijwilligers

Deze service is alleen mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers van onze vereniging.